ویزای موقت

ویزای ویزیتوری یا توریستی کانادا

علاقه به سفر، دیدن خانواده، بررسی موقعیت های سرمایه گذاری و کارآفرینی تنها بخشی از دلایل افراد جهت دریافت ویزای توریستی کانادا است.

 این ویزا که دارای دو نوع یکبار ورود (Single entry) و چندبار ورود (Multiple entry) است به افراد اجازه یکبار و یا چندین بار ورود و خروج به کانادا را می‌دهد.

جهت دریافت این نوع ویزا داشتن دعوت نامه، سابقه سفر خوب در طی ۵ سال گذشته، نشان دادن تمکن مالی مطلوب، اثبات داشتن شغل خوب و با ثبات و دلایل قوی و محکم جهت برگشت به کشور مبدا ضروری است.

 مدت اعتبار ویزای توریستی کانادا به اندازه مهلت اعتبار پاسپورت شخص است و به دلیل اینکه پاسپورت ایرانیان دارای اعتباری ۵ ساله است این نوع ویزا به ویزای ۵ ساله نیز معروف است. با ویزای توریستی افراد می توانند حداکثر تا شش ماه در کانادا بمانند، در این بازه آنها اجازه خرید ملک را خواهند داشت، قادر به بازکردن حساب بانکی خواهند بود و می توانند بدون داشتن اجازه تحصیل در دوره های کوتاه مدت کمتر از ۶ ماه تحصیل نمایند. نکته مهم آنست که تحصیل در دوره های بلند مدت و کار کردن در کانادا با ویزای توریستی کانادا تخلف محسوب می‌شود.

VAN-GATE

220 Brew Street, Suit 301

Port Moody

BC, V3H0H6

+1-604-512-9376
Info@van-gate.ca

Send us an email
Vangate on Istagram
Vangate on Facebook
Vangate on Whatsapp
Telegram
© Copyright 2018-2021 Vangate Immigration