خود اشتغالی کانادا

ویزای کار کانادا- خود اشتغالی

برنامه مهاجرت خود اشتغالی فدرال کانادا برای افرادی مانند ورزشکاران و افراد شاغل در بخش ورزشی مانند مربیان، هنرمندان و شاغلین بخش هنر مانند نقاشان خوانندگان و ... مناسب است. این برنامه در سطح فدرال (کل کانادا) اجرا می‌شود اما برای اینکه افراد فوق‌الذکر بتوانند از طریق این برنامه اقدام و ویزای کار دریافت نمایند لازم است که در پنج سال قبل از تاریخ اقدام برای مهاجرت خود یکی از شرایط زیر را داشته باشند:

  1. حداقل دوسال خود اشتغالی در زمینه های نامبرده شده
  2. حداقل ۲ سال فعالیت در زمینه های نام برده شده در سطح بین‌الملل
  3. حداقل یکسال خود اشتغالی در زمینه مربوط به علاوه یک سال فعالیت بین‌المللی

به علاوه متقاضی خود اشتغالی باید بتواند شغل و درآمد حاصل از طریق کار خود را اثبات نماید. اثبات میتواند از طریق ارائه رسید دریافتی از مشتریان،قراردادها، مجوزها، پرداخت بیمه، پرداخت مالیات و ... باشد. همچنین شرح کار فرد متقاضی باید مطابق با NOC کانادا باشد و شغل مربوطه در لیست مشاغل کانادا تعریف شده باشند(53 گروه تعریف شدند).

برای افراد متقاضی خود اشتغالی در کانادا چند معیار جهت امتیاز بندی تعریف شده است که در ذیل به آن اشاره میشود:

  • تحصیلات(حداکثر امتیاز قابل کسب: ۲۵ امتیاز)
  • سن (حداکثر امتیاز قابل کسب: ۱۰ امتیاز)
  • تجربه کاری(حداکثر امتیاز قابل کسب: ۳۵ امتیاز)
  • توانایی در مهارت انگلیسی یا فرانسوی(حداکثر امتیاز قابل کسب: ۲۴ امتیاز)
  • انطباق پذیری(حداکثر امتیاز قابل کسب: ۶ امتیاز)

 فرد متقاضی می بایست حداقل ۳۵ امتیاز از معیارهای نامبرده شده را کسب نماید البته لازم به ذکر است که کسب حداقل امتیاز به معنای قبولی پرونده فرد متقاضی نمی باشد. در این روش نیاز به سرمایه‌گذاری نیست اما علاوه بر اثبات درآمد و قانع کردن آفیسر مهاجرت جهت داشتن توانایی راه اندازی کسب و کار شخصی، فرد متقاضی می بایست بسته به تعداد افراد خانواده که وی را همراهی می کنند مبلغی را در حساب خود نشان دهد.

 با مهاجرت به کانادا از طریق خود اشتغالی می توانید اقامت دائم کانادا را برای خود و اعضای خانواده تان به دست آورید

VAN-GATE

220 Brew Street, Suit 301

Port Moody

BC, V3H0H6

+1-604-512-9376
Info@van-gate.ca

Send us an email
Vangate on Istagram
Vangate on Facebook
Vangate on Whatsapp
Telegram
© Copyright 2018-2021 Vangate Immigration