برنامه استانی جزیره پرنس ادوارد

مهاجرت به کانادا از طریق برنامه ی استانی جزیره پرنس ادوارد

جزیره ی پرنس ادوارد (Prince Edward Island) متشکل از این جزیره و چندین جزیره ی اطرافش، کوچکترین استان کانادا می­باشد. این جزیره نه تنها به خاطر زمین قرمزرنگ و سواحل زیبایش بلکه به خاطر اقتصاد رو به رشد کشاورزی، گردشگری و ماهیگیری نیز شناخته میشود.

برنامه ی مهاجرت استانی جزیره ی پرنس ادوارد به اختصار(PEI PNP) نامیده میشود. مهاجران آینده ای  که دارای مهارت و تجارب مد نظر استان هستند میتوانند از طریق این برنامه، گواهی انتخاب استانی خود را دریافت نمایند. اخذ این گواهی باعث می شود که افراد خارجی بتوانند در بازه زمانی سریعتر از سایر گروه های مهاجرتی کانادا، اقامت دائم کانادا را اخذ نمایند.

 

VAN-GATE

220 Brew Street, Suit 301

Port Moody

BC, V3H0H6

+1-604-512-9376
Info@van-gate.ca

Send us an email
Vangate on Istagram
Vangate on Facebook
Vangate on Whatsapp
Telegram
© Copyright 2018-2021 Vangate Immigration