ویزای سرمایه گذاری کانادا

گروه مهاجرتی اکسیس

ویزای سرمایه گذاری کانادا

با توجه به دارایی خالص، توانایی و تمایل متقاضی برای سرمایه گذاری در کانادا، مهارت های مدیریتی و فراست فرد متقاضی در کسب و کار سرمایه گذاری در کانادا می تواند مسیری برای اخذ اقامت دائم باشد. کانادا برای رشد اقتصادی خود و پایبند بودن به اصول پذیرش مهاجر تدابیر گوناگونی را در جهت جذب سرمایه گذار در استان‌های مختلف فراهم آورده است. در روش سرمایه گذاری فرد متقاضی الزامی به راه‌اندازی کسب و کار پس از اخذ اقامت ندارد. افراد متقاضی سرمایه‌گذاری باید بتوانند سابقه مدیریت و تمکن مالی مناسب را ارائه دهند. ارائه مدرک زبان در اکثر استان ها ضروری نمی باشد اما وجود مدرک آیلتس امتیاز مثبتی برای فرد سرمایه‌گذار محسوب می‌شود.

VAN-GATE

220 Brew Street, Suit 301

Port Moody

BC, V3H0H6

+1-604-512-9376
Info@van-gate.ca

Send us an email
Vangate on Istagram
Vangate on Facebook
Vangate on Whatsapp
Telegram
© Copyright 2018-2021 Vangate Immigration