برنامه استانی منیتوبا

مهاجرت به کانادا از طریق برنامه استانی منیتوبا (MPNP)

استان منیتوبا بین استانهای ساسکاچوان و انتاریو واقع شده و از بسیاری جهات، دروازه ای به غرب کانادا محسوب میشود. این استان که اقتصادش تا حد زیادی وابسته به منابع طبیعی و کشاورزی ست، به گونه­ای محرک اصلی سرمایه و ثروت در جامعه­ی کاناداست. جمعیت منیتوبا تقریبا 1.2 میلیون نفر بوده و قسمت عمده ای از این جمعیت، در شهر وینیپگ یا اطراف آن که مرکز این استان نیز هست، ساکن هستند. مردم منیتوبا از جامعه ای بسیار متحد، بازار کار پایدار و طبیعتی بکر و وسیع بهره مند میباشند.

 

برنامه ی مهاجرت استانی منیتوبا به اختصار (MPNP) نامیده میشود. دولت منیتوبا در تاریخ 15 نوامبر 2017 از برنامه های جدید مهاجرت استانی خود رونمایی کرد. از طریق این برنامه، متقاضیان مهاجرت که دارای مهارت و سابقه ی کار مدنظر استان هستند، میتوانند گواهی انتخاب استانی منیتوبا را دریافت کنند. دریافت این گواهی باعث سرعت بخشیدن به روند کلی مهاجرت متقاضیان میشود.

 

در حال حاضر برنامه های مهاجرت استانی منیتوبا فعال هستند و یا به عنوان بخشی از فرآیند تجدید، در حال بازبینی مجدد میباشند.

 

برنامه ی مهاجرت نیروی متخصص (Skilled Worker Immigration Stream)

  • نیروهای متخصص در منیتوبا (Skilled Worker in Manitoba)
  • برنامه تجربه کاری منیتوبا (Manitoba Work Experience Pathway)
  • برنامه استخدام مستقیم کارفرما منیتوبا (Employer Direct Recruitment Pathway)

 

نیروهای متخصص خارجی منیتوبا(Skilled Worker Overseas Stream)

  • برنامه ی اکسپرس انتری منیتوبا (Manitoba Express Entry Pathway)
  • برنامه ی سرمایه ی انسانی منیتوبا از لیست مشاغل مورد تقاضا (Manitoba Human Capital Pathway)

 

برنامه سرمایه گذاری تجاری منیتوبا (Manitoba Business Investor Stream)

  • برنامه کارآفرینی منیتوبا (Manitoba Entrepreneur Pathway)
  • برنامه ی سرمایه گذاری برای مزرعه داران (Manitoba Farm Investor Pathway)

VAN-GATE

Unit 610, 220 Brew street
Port Moody, BC, V3H 0H6
+1-604-512-9376
Info@van-gate.ca

Send us an email
Vangate on Istagram
Vangate on Facebook
Vangate on Whatsapp
Telegram
© Copyright 2018-2021 Vangate Immigration